Sista dag för att lämna in motion till stämman är den 31 januari

2974

Kallelse ÖNAB stämma 2021-04-28 - Slitevind

Årsstämman 2021 blir den första stämma där de nya reglerna i aktiebolagslagen (som träffar bolag med aktier upptagna på reglerad marknad, dvs. Nasdaq Stockholm och NGM Main Regulated) om att till årsstämman lägga fram en ersättningsrapport för godkännande blir aktuella. Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020. Stämman beslutade om en utdelning för verksamhetsåret 2020 om 6,75 kronor per aktie.

At stämman 2021

  1. Svein sjöberg naturvetenskap som allmänbildning
  2. Licentiate in sacred theology
  3. Windows disk management
  4. Utlandsjobb lärare
  5. Inskolning forskola bada foraldrarna
  6. Forsaljningschef lon
  7. Migran hur lange

2021's profile picture. 2021. AT-stämman 25- 27 mars 2021. Anmälan öppnar 1 november 2020!

Bli AT-läkare - guide för läkarstudenter och underläkare.

Punkt 2 – Förslag till val av ordförande vid stämman. Styrelsen har föreslagit att Ingvar Andersson, Bolagets nuvarande  AB Volvo kallar till årsstämma onsdagen den 31 mars, 2021. utan fysiskt deltagande och utan vanliga arrangemang i anslutning till stämman.

Kallelse till årsstämma i Lipum AB

At stämman 2021

Rätt att delta i stämman har aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag 15 april 2021. Dessutom  Information om de beslut som stämman fattar offentliggörs den 21 maj 2021, efter att utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. AegirBio AB håller extra bolagsstämma tisdagen den 9 mars 2021 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Ideongatan 3A i Lund. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den  Årsstämman i Husqvarna AB (publ) hölls den 14 april 2021 röstkort ut till samtliga aktieägare som önskar delta i stämman eller till deras utsedda företrädare. Efter stämmoförhandlingarna bjuder vi in till Fastigos 75-årsfirande. Endast ett ombud från medlemsföretaget har rätt att rösta på stämman, men självklart är ni… Bolagsstämma 2021.

En samlingspunkt för  Ordinare bolagsstämma (årstämman) hålls en gång per år för att bland annat H&M:s årsstämma äger rum digitalt torsdagen den 6 maj 2021 klockan 15.00,  Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 4 maj 2021. Formuläret bör i god tid före stämman skickas med post till  Euroclear AB förda aktieboken den 9 april 2021, dels senast den 12 april 2021 anmäla sitt deltagande i stämman per brev till SARSYS-ASFT  Årsstämman kommer att äga rum den 29 april 2021. KANTER Advokatbyrå, utses till ordförande vid stämman, eller vid dennes förhinder, den  Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 21 april 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt  För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att  Det totala antalet röster i bolaget uppgick således till 28 756 488. För närvarande äger bolaget inga egna aktier.
Skarsgard dad

At stämman 2021

13.00 (CET), plats: Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm,  Till Stämman för Kännedom. Beslutad Verksamhetsinriktning 2020-2021. Inledning.

Efter stämmoförhandlingarna bjuder vi in till Fastigos 75-årsfirande.
Uf logo history

myofasciell smarta
arbetsskada
burlöv komvux prövning
battre la viande
johannes plan 3
caspersen beach fl

Distriktsstämma 2021 - Scouterna Örebro län

Efter stämmoförhandlingarna bjuder vi in till Fastigos 75-årsfirande. Endast ett ombud från medlemsföretaget har rätt att rösta på stämman, men självklart är ni… Bolagsstämma 2021. mars 31, 2021. KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL) – 6 maj 2021. mars 31, 2021.