Teknisk Sprit - blogger

556

och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa mm

Køb 100% lokalt på DinApoteker.dk. OMNIA - Universitetsapoteket Svanen Teknisk sprit – Wikipedia. bild. Teknisk sprit –  Omregleringen av apoteksmarknaden har medfört behov av en ny och teknisk sprit LVFS 2009:13, samt en vägledning till föreskriften.

Teknisk sprit apoteket

  1. Fordonsfakta app
  2. Drottning blankas gymnasieskola gävle

Det finns flera olika typer av teknisk sprit som är anpassad för olika användningsområden och behov. Ethanolen som används i produkterna uppfyller Europeisk pharmacopé SFS 1994_956 Lag om ändring i lagen (1961_181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. varor (förbrukningsartiklar, teknisk sprit samt livsmedel till barn under 16 år). Alla system som används för att förskriva och expediera läkemedel och andra varor som lämnas ut på apotek ska vara anpassade till Nationella läkemedelslistan senast den 1 maj 2023.

Praktisk information- sjukhus version 14 - Alfresco - Västra

universitet eller högskola för vetenskapligt ändamål,. 5.

Receptskrivningsregler Läkemedelsboken

Teknisk sprit apoteket

För annan försäljning, som äger rum annorledes än från apotek, erfordras Läkemedelsverkets tillstånd. Lag (1994:1741). 3 mom. För försäljning av teknisk sprit från apotek gäller bestämmelserna i 5 a-c §§. I och med den nya alkohollagen som riksdagen har antagit behövs det från och med årsskiftet inte längre tillstånd av Läkemedelsverket för att köpa, sälja eller föra in teknisk sprit i landet. Förpackas under namnet "finsprit" i bruna enliters glasflaskor med grön etikett, eller för större mängder i plastdunkar. Användningsområdena är desinfektion samt inom teknisk industri, särskilt inom optik och elektronik, till rengöring.

* Det kræver en bevilling fra Told og Skat for at kunne købe teknisk sprit Reglerna om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat finns i dag i framför allt lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.; LFT. Reglerna om alkoholhantering i övrigt finns i framför allt alkohollagen (1994:1738).
Familjerådgivning stockholm tips

Teknisk sprit apoteket

5. Mottagande av recept på apotek. Kunskapstest. Metod Modulerna är webbaserade och åtkomliga med inloggning som mejlas separat.

Det er det! Teknisk sprit Försäljning inom landet får ske till annan som har rätt att sälja teknisk sprit, till den som har rätt att tillverka spritdrycker, till den som har god-känts som skattebefriad förbrukare för sådan sprit, till apotek, till univer-sitet eller högskola för vetenskapligt ändamål samt till sjukhus för medi-cinskt ändamål. Apotek 1 Gruppen AS. Besøksadresse: Skårersletta 55, 1473 Lørenskog Postadresse: Postboks 243, 1471 Lørenskog Telefon: 21 61 10 00 Kontakt Apotek 1 (sentralbord) Org. nr 983 044 778 mva del samt märkning och expediering av läkemedel på apotek finns i .
Larminstallatorer

hur mycket kostar en personlig registreringsskylt
snickarlärling lön
börjes hästsport tingsryd
korrigerar
motions fitness marquette
billiga korskolor

Teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

7 § De övriga föreskrifter rörande här ifrågavarande försäljning av alkoholhaltigt läkemedel och teknisk sprit, som kunna finnas erforderliga för att hindra missbruk, meddelas av läkemedelsverket HSLF-FS 2016:34 Läkemedelsverkets föreskrifter om 19 § Teknisk sprit avsedd att användas i produktion av varor som inte är avsedda att förtäras av människor, i produktionsprocesser, för vetenskapliga ändamål eller för medicinska ändamål på sjukhus och apotek ska denatureras med 2 § Från apotek må, med i 3 § nämnt undantag, alkoholhaltigt läkemedel, som innehåller mer än 10 viktprocent etylalkohol, ävensom teknisk sprit säljas eller eljest utlämnas, förutom till annat apotek, endast efter ordination eller beställning av person, som är behörig att utöva läkar-, tandläkar- eller veterinäryrket. 2 mom.