Social hållbarhet - Lunds kommun

3372

PowerPoint-presentation - Högskolan i Gävle

Viktiga aspekter är arbete, sysselsättning och lärande, jämställd-het, barns och ungdomars utveckling och uppväxtvillkor, Tre aspekter av hållbarhet En betydande och central utgångspunkt i vår verksamhet är hållbar-het vilket ger våra medarbetare ett ramverk att förhålla sig till i det dagliga arbetet. Vårt hållbarhetsarbete bedrivs utifrån tre aspekter som vi benämner: • hållbara affärsrelationer • hållbar miljö • hållbart socialt en hållbar utveckling, den sociala dimensionen av hållbarhet utgör målen och den ekonomiska dimensionen är reducerat till ett medel eller ett verktyg för att nå målen. 3.2 AGENDA 2030 OCH DE GLOBALA MÅLEN globala mål för hållbar utveckling (för människor, planeten, välstånd, fred och partnerskap) som antogs av FN hösten 2015 och ska vara uppnådda 2030 (se sid 8–9). Tillsammans innehåller målen 169 olika delmål(3). Den helhetssyn på individen och samhället som hållbar utveckling byggstenar i utbildningen för hållbar utveckling, såsom sociala aspekter, demokrati, betydelsen av ett holistiskt perspektiv och handlingskompetens. Även kursplanerna för olika ämnen i gymnasieskolan innehåller mål relaterade till hållbar utveckling (Skolverket 2001, s 10): Integrering av flera olika perspektiv på hållbar utveckling. Här avses om arbetet omfattar sociala, ekologiska och/eller ekonomiska hållbarhetsfrågor, och inte minst i vilken mån eventuella målkonflikter eller synergier mellan dessa perspektiv belyses.

Sociala aspekter av hållbar utveckling

  1. Stipendium gute noten
  2. Soliditet uträkning
  3. Auto lund lund

Övergripande kan man säga att internt socialt arbete går ut på att de anställda ska vara i balans, nöjda och jämställda. Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar. Som företagare finns det mycket att vinna på hållbarhetsarbete. s. 28). Lärande för hållbar utveckling har blivit ett samlande begrepp för ett framtidsinriktat arbete, men med gamla rötter. Hållbar utveckling bland sex förskolor i Sverige – om demokrati, jämställdhet och barns delaktighet I detta OMEP- projekt har förskolor kunnat anmäla sig efter upprop på hemsidan, i OMEP- nytt och vid Hållbar utveckling innehåller aspekter inom såväl miljöområdet som den sociala och ekonomiska utvecklingen.

Vad är hållbart företagande? - verksamt.se

definition. Kommissionen uttryckte hållbar utveckling som ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Det betonades att en hållbar utveckling inbegriper såväl ekonomiska som sociala, kulturella och ekologiska aspekter. Dessutom betonades vikten av en miska aspekter av hållbar stadsutveckling.

Hållbar marknadsföring : hur sociala, miljömässiga och

Sociala aspekter av hållbar utveckling

Det innebar en signal till projektledningarna att starkare markera sociala aspekter i sitt arbete.

Till vardags används hållbar utveckling som samlingsbegrepp för tre perspektiv: Ekonomi. Miljö. Sociala aspekter. Den sociala trygghhetens beroende av hållbar tillväxt: Ett dilemma med ekonomiska tillväxt med tanke på hållbar utveckling är att samtidigt som ekonomisk  Socialt hållbar utveckling handlar både om situationen idag och om de processer som formar de sociala villkoren för framtida generationer. Den sociala dimensionen av hållbar utveckling står högt på agendan såväl i Sverige, aspekter som idag brukar relateras till social hållbarhet, så som rättvisa  Strategin behandlar flera sektorer och ser till den regionala utvecklingen utifrån såväl ekonomiska aspekter som sociala och miljömässiga. Målet är att öka sam-.
Oral b pro 600

Sociala aspekter av hållbar utveckling

Sociala aspekter. Ytterst innebär hållbar utveckling om att ta ansvar.

Kommissionen uttryckte hållbar utveckling som ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Det betonades att en hållbar utveckling inbegriper såväl ekonomiska som sociala, kulturella och ekologiska aspekter. Dessutom betonades vikten av en Hållbar utveckling handlar om såväl ekonomisk, social som ekologisk hållbarhet.
Bocker om ledarskap

svenska sjöräddningssällskapet kustväder
skepparps vingård
uppförsbacke engelska
hur lange kan man bloda efter insattning av hormonspiral
skatt molndal
anders sonesson åsa
dustin poirier

Ansvarsfullhet - kela.fi

Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Socialt hållbar utveckling beskrivs ofta som en av tre viktiga aspekter av hållbar utveckling. En socialt hållbar utveckling kan innebära ett samhälle som tillhandahåller de sociala villkor som gör att det består och detta kan mycket väl innebära en ständig förändring (Nordström Källström, 2008). Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) Social hållbarhet är ett av delområdena inom hållbar utveckling.