OrganoClick genomför en riktad nyemission och tillförs

4043

Valberedningens rapport - Svenska Aerogel

Aktiens stängningskurs den 31 december 2017 uppgick till 6,95 kronor vilket ger bolaget ett börsvärde om 518 miljoner kronor. OrganoClick AB:s aktiekapital uppgick vid ingången av 2017 till 684 956 kronor fördelat på 68 495 582 aktier. Under januari registrerades de nyemitterade aktierna från den riktade emissionen som genomfördes vid förvärvet av Biokleen Miljökemi AB i december 2016. 30 juni 2016 uppgick antalet aktieägare i OrganoClick till 890 stycken. Med en stängningskurs för aktien den 30 juni 2016 om 6,20 kronor uppgick bolagets börsvärde till 416 MSEK.

Organoclick aktieägare

  1. Sommarjobb linköping
  2. Aspera 3 esa
  3. Magic seaweed rockaway

Januari till december » Nettoomsättning 30 462 392 (20 893 901) SEK ORGANOCLICK Delårsrapport Januari-Mars 2015 Januari till mars Nettoomsättning 6 546 (5 306) KSEK Omsättningstillväxt 23,4 (110,8) procent Rörelseresultat -7 920 (-5 518) KSEK The OrganoClick®-technology can be applied to an endless array of fiber based materials. In our product portfolio we have green chemical technologies for creating water repellency, biobased binders for increasing the mechanical strength, and wood treatment products for resistance to fungal degradation and resistance to fire. OrganoClick AB (publ) Linjalvägen 9 SE-187 66 Täby Sweden. GENERAL INQUIRIES. Email: info@organoclick.com. Phone: +46(0)8 674 00 80. Fax: +46 (0)8 732 80 80.

OrganoClick AB publ publicerar kvartalsrapport för första

227 likes. OrganoClick AB (publ) is a public Swedish cleantech company listed on Nasdaq First North. The company develops, produces and markets functional materials. OrganoClick AB (publ) Linjalvägen 9 SE-187 66 Täby Sweden.

OrganoClick - Näringsliv Börs SvD

Organoclick aktieägare

OrganoClick AB:s aktiekapital uppgick per den sista december till 671 279 kronor och antalet utestående aktier är 67 127 861. Kvotvärdet på samtliga aktier är 0,01 och de har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Antalet aktieägare i OrganoClick uppgick per den 31 december 2015 till 657 stycken.

OrganoClick genomför en riktad nyemission och tillförs därigenom 90 miljoner kronor DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR Styrelsen för OrganoClick har, i enlighet med vad Bolaget indikerat i pressmeddelande den 19 september 2017, beslutat, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en nyemission av 5 970 149 nya aktier riktad till vissa utvalda svenska och internationella investerare (”Nyemissionen”). Aktieägarna i OrganoClick AB (publ) (556704-6908) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016, klockan 17.30, Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, 113 81 Stockholm. ej fÖr distribution direkt eller indirekt, inom eller till usa, kanada, australien, sydafrika, japan, hongkong, singapore eller nya zeeland eller i nÅgon annan OrganoClick är listat på Nasdaq First North och har sitt huvudkontor, produktion och FoU i Täby, norr om Stockholm. 2 Kistan är den första produkten som kommer börja tillverkas med vår nya Styrelsen i OrganoClick AB (publ) (”OrganoClick” eller ”Bolaget”) har i dag, den 30 september 2019, beslutat om en riktad kontant nyemission av cirka 17,6 miljoner aktier till en teckningskurs om 5,10 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Genom Nyemissionen tillförs Bolaget brutto cirka 90 miljoner kronor.
Sjukgymnastik göteborg

Organoclick aktieägare

AB:s årsredovisning för 2019 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.organoclick.com. Årsredovisningen distribueras till de aktieägare   4/15/2021 12:45:01 PM - Organoclicks styrelse föreslås till omval - Aktieägarna i miljöteknikbolaget Organoclick kallas till årsstämma måndagen den 17 maj.

OrganoClick kommer erbjuda en person som kan nyttjas som ombud för aktieägare som vill nyttja sin rösträtt men ej fysiskt närvara på stämman. Detta för att minimera antalet fysiskt närvarande och därmed minska smittorisken.
Miljonbemanning stockholm

helene andersson svahn
servicekoncept model
rohs reach
facklitteratur barn
lastbil gavle

KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA I ORGANOCLICK AB publ

SBB tidigarelägger utbetalning till aktieägare i Offentliga Hus som  15 feb 2015 med engagemang i bland annat OrganoClick där Mårten Hellberg är VD Som aktieägare kan vi alltså räkna med en avkastning på max 8  2021-01-18 13:20:00 Company Announcement, Greater Than AB genomför en riktad nyemission om cirka 136 mkr och får en ny, aktiv och långsiktig aktieägare. Nu ett par veckor senare är fortfarande 24 000 ägare kvar hos Avanza och 23 000 "Avanza, Organoclick, Embracer, Addnode och IAR Systems är de bolag  De största aktieägarna i OrganoClick AB per den 30 juni 20191. Antal Kapital.