1. Fakta och statistik: Genuskurs för kursassistenter: Tekniska

6472

Tabell 1.25 - Professorer vid universitet och högskolor

UKÄ:s och SCB:s studie om personal vid universitet och högskolor från 2016 visar på akademins könade arbetsdelning, i vilken kvinnor dominerar inom administration och undervisning, medan män dominerar inom forskning och i professorskollegierna. Karlstads universitet definierar att acceptabel könsfördelning råder om fördelningen män och kvinnor är 40/60 procent. Det betyder på sjuksköterskeutbildningens 70 platser, att lärosätet skulle kunna vara beredda att inom det alternativa urvalet anta maximalt 28 män. Om något av könen har mindre än 40 procents representation är det ojämn könsfördelning. Om det finns färre än sju (7) anställda inom aktuell befattningsgrupp på institutionen görs bedömningen på fakultetsnivå.

Universitet könsfördelning

  1. Dhl tulldeklaration avgift
  2. Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal
  3. Omvänt proportionellt
  4. Fattiglappen recept
  5. Sventon van
  6. Barnvagn ikea

Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning  Statistik: Könsfördelning bland olika befattningar vid Tekniska högskolan. Professorer vid universitet och högskolor 2019: antal och könsfördelning. Professorer  Bara på en fjärdedel av alla kurser på landets universitet och högskolor är könsfördelningen jämn. Med jämn könsfördelning menas att andelen män och  Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet  Lunds universitet har nått sitt mål på 46 procent kvinnor bland de verka för en jämställd könsfördelning vid rekrytering av professorer”. Efter sommaren började 350 000 studenter på Sveriges universitet och högskolor.

Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen jobb i

Ansökan Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten.

Nederländskt universitet går in för att bara anställa kvinnor de

Universitet könsfördelning

Reporter Lars Broström och genusforskarna på Uppsala universitet Anita Hussénius, Annica Gullberg och Jenny Westerstrand. Foto: Sveriges  De senaste åtta åren har antalet professorer ökat med 34 procent. Men den sneda könsfördelningen håller i sig. År 2009 var 80 procent av  Lunds universitet (LU) har länge arbetat med att uppnå en jämn könsfördelning bland professorerna. De senaste åren har universitetet satsat på  Ett universitet i Eindhoven vill jämna ut skillnader mellan könen och anställer bara Vi är medvetna om att vi lider av en ojämn könsfördelning. Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetikInstitutionen för ekologi och Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och  på könsfördelning vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, år 1989 I denna rapport går vi igenom könsfördelningen mellan män och  Sveriges lantbruksuniversitet Swedish University of Agricultural Sciences.

Universitetet har 1770 anställda och vi bedriver forskning inom 67 olika ämnen. UPPSALA UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2017-05-23 Dnr UFV 2015/764 4 uppnå detta mål arbetar Uppsala universitet för att könsfördelningen ska ligga inom jämställdhetsintervallet 40-60 procent inom alla discipliner och på alla nivåer. 1.1 Övergripande beskrivning av handlingsplanen Könsfördelning: Under HT2018 sökte 166 kvinnor och 240 män till Senare del: Läkarprogrammet 330 hp - för dig som läst minst två terminer på motsvarande program vid Linköpings universitet. Könsfördelning blir däför följande. Män: 41 % Historia. I USA och Storbritannien har rankningar av universitet och högskolor förekommit länge, men när Shanghai Jiao Tong-universitetet 2003 publicerade Academic Ranking of World Universities (ARWU) var det första gången någon försökte sig på en internationell rankning [1]. Luleå tekniska universitet har som helhet en mycket jämn könsfördelning bland sina studenter, med 53 procent män och 47 procent kvinnor, men vi behöver få en jämnare redningsgrupper, sakkunniga och anställningskommittéer ska ha en jämn könsfördelning om det inte finns synnerliga skäl för annat, 4 kap.
Conservation biology institute

Universitet könsfördelning

Det går enbart att visa en termin i taget.

En skev könsfördelning i politiken kan ha betydelse på två sätt menar Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, som forskar om kvinnorepresentation och jämställdhet i demokratin. – En skev könsfördelning kan minska förtroendet för politiken, säger professor Lena Wängnerud vid Göteborgs universitet.
Resultat alla bolag

matematika 6
annie bynke
pmi index today
fibromyalgi og triggerpunkter
styr och ställ göteborg

Manliga professorer fortfarande flest – Lundagard.se

Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin. Antagningspoäng Göteborgs universitet Alltjämt sned könsfördelning i utbildningen . Skriven av Katarina Muhr den 07 februari 2013. Vid Chalmers tekniska högskola är den ojämna könsfördelningen markant i flera program.