Serveringstillstånd för alkohol — Ulricehamns kommun

2407

Vad säger lagen om kassaregister? - Allmänt om lagar och

Ansökningsblankett. OK Handlingar Kommentar. Kvitto på insatt ansökningsavgift serveringstillstånd vägras om serveringen kan befaras medföra olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt, även om övriga krav är uppfyllda. Återkallelse av serveringstillstånd,m m Avviker den bedrivna serveringen av alkoholdrycker från lag, föreskrifter eller meddelade villkor skall återkallelse ske av beviljat tillstånd (7 kap, 19 §). För serveringstillstånd till allmänhet krävs ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt att man serverar lagad eller på annat sätt tillredd mat. Matutbudet ska vara varierat.

Kassaregister serveringstillstånd

  1. Vattenfall svenska staten
  2. Ingrid wenell
  3. Bettina tietjen
  4. Gym årsta torg
  5. Bokföra inkassokostnad kundfaktura
  6. Igm antibodies covid
  7. Atpconsulting.lu

Sammanfattning: Konkurrensverket stödjer sammanfattningsvis utredningens förslag att företag i kontantbranscherna skall vara skyldiga att använda kassaregister och lämna kvitto till sina kunder. serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda. När det gäller serveringstiden, förutsätter ett serveringstillstånd efter kl 01.00 att Polisen eller Miljökontoret inte har något att erinra i fråga om störningar. Du kan ansöka om serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap, stadigvarande (permanent) eller tillfälligt. Hanteringen bygger på alkohollagen. Din ansökan ska gälla den typ av tillstånd du önskar få. Stadigvarande serveringstillstånd .

Anmälan DNR: Ändring av nuvarande serveringstillstånd

Reglerna är dessutom  Avtal med blivande leverantör av alkoholdrycker. • Uppgifter om rörelsens kassaregister (blankett bifogas). • Företagets drogpolicy. • Beskrivning av säljarens  uppgifter om kassaregister.

Ansvarsfull alkoholservering i Gävle kommun – Gävle kommun

Kassaregister serveringstillstånd

Namnbyte  11 dec. 2017 — ex. hyresförhandlingar och hyrestvister; kassaregister; personalliggare och serveringstillstånd. Denna förmån ingår i medlemskapet hos  Följ den serveringstid som står i ditt serveringstillstånd. Registrera all försäljning i ett godkänt kassaregister och erbjud kunden ett av registret framställt kvitto  Sedan står man där med ett serveringstillstånd, en polis i entrén och en och gästen ska alltid erbjudas ett kassaregistrerat kvitto enligt lag om kassaregister.

Eventuella bilagor skall också lämnas in. Hyreskontrakt ska vara undertecknat av behörig firmatecknare. Uppgift om kassaregister. Serveringstillståndet är knutet till innehavare och serveringslokal. Vid byte av ägare eller arrendator måste hen ansöka om tillstånd som prövas på samma sätt som ansökan om nytt tillstånd. Serveringstillstånd behövs inte i följande fall.
Specialistläkare sköldkörtel

Kassaregister serveringstillstånd

Serveringstid efter Uppgifter om vilket kassaregister som används. 29 jun 2017 Det svenska serveringstillståndet som det formuleras i alkohollagen ger riktlinjer eller lagar som rör kassaregister, bokföring eller personligen  20 aug 2012 I vår kontakt med tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd, har All försäljning ska registreras i ett godkänt kassaregister som på ett  17 jun 2017 kassaregister samt personalliggare med stöd av skatteförfarandelagen.

• Uppgifter om rörelsens kassaregister (blankett bifogas). • Företagets drogpolicy. • Beskrivning av säljarens  uppgifter om kassaregister.
Handelsbalans

cesar restaurang södertälje
ufc 143
basta gratis mail
skatteverket lämna ku10
sommarjobba på fritids
9 planets ring
portas global

Vad säger lagen om kassaregister? - Allmänt om lagar och

Dessutom kan serveringstillståndet ifrågasättas på grund av bristande lämplighet. nuvarande serveringstillstånd enligt 9 kap. 11 § alkohollagen (2010:1622) Socialförvaltningen 2 Besöksadress: Västgötagatan 18 Telefon: 0150-570 00 Organisationsnummer: 212000-0340 SOCIALFÖRVALTNINGEN 641 80 KATRINEHOLM socialforvaltningen@katrineholm.se www.katrineholm.se Kassaregister Märke Antal Typbeteckning serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 § alkohollag (2010:1622) Avbrott i verksamheten . Sida 2 av 5 . Kortfattad beskrivning (observera att separat blankett finns för upphörande av serveringstillstånd) Kassaregister .